என்ன சொல்ல ஏது சொல்ல

திரைப்படம் மனம் கொத்தி பறவை
இசை டி இமான்
பாடலாசிரியர் யுகபாரதி
பாடியவர்கள் விஜய் பிரகாஷ், சின்மயி

என்ன சொல்ல ஏது சொல்ல
நின்னுப் போச்சி பூமி இங்க

என்ன சொல்ல ஏது சொல்ல
தத்தி தாவ தோனுதிங்க

ஒத்த சொல்லில் யாருமே
அழகாகவே உரு மாறுதே
பொத்துக்கிட்ட வானமே
புதிதாகவே மழை தூவுதே

சக்கி… சக்கி சுகி சக்கி சக்கி சுகி… சாயில்லே
சக்கி… சக்கி சுகி சக்கி சக்கி சுகி… சாயில்லே

இப்படியே இக்கணமே
செத்திடவே சம்மதமே

வந்தாயே உன்னோடு எதனாலே சொல்

முன் ஜென்மமே செய்த முடிவே பதில்

சொல்லும் முன்பு தரிசா கெடந்தேனே
சொன்ன பின்பு வெளஞ்சேனே

கம்பசக்க கரும்பா இனிச்சேனே
கம்பி கல்லு மலர்ந்தேனே

என்னை போனாலும் போகம சுத்தி சுத்தி
உன்னை நாய் பேல சுத்துது என் புத்தி

என்ன சொல்ல ஏது சொல்ல
நின்னுப் போச்சி பூமி இங்க

என்ன சொல்ல ஏது சொல்ல
தத்தி தாவ தோனுதிங்க

சக்கி சக்கி சுகி… சக்கி சக்கி சுகி? சாயில்லே
சக்கி சக்கி சுகி… சக்கி சக்கி சுகி? சாயில்லே

இச்ச இச்சு கண்ணத்திலே
கிச்சு கிச்சு எண்ணத்திலே

ஏதேதோ ஏக்கங்கள் எனை கொல்லுதே

தூங்குன்னு சொன்னாலும் அடம் பண்ணுதே

உன்னை பத்தி எனக்கு தெரியாதா
சொக்க வச்சு எனை ஏய்ப்ப

தண்ணிக்குள்ள மெதக்கும் வெறகாக
எப்ப புள்ள கரை சேர்ப்ப

உனை கண்ணாலம் செய்யும்
போதே கட்டிக்கிட்டு
புள்ள பெத்தேனே போகாத விட்டு

என்ன சொல்ல ஏது சொல்ல
என்ன சொல்ல ஏது சொல்ல

ஒத்த சொல்லில் யாருமே
அழகாகவே உரு மாறுதே
பொத்துக்கிட்ட வானமே
புதிதாகவே மழை தூவுதே

சக்கி… சக்கி சுகி சக்கி சக்கி சுகி… சாயில்லே
சக்கி… சக்கி சுகி சக்கி சக்கி சுகி… சாயில்லே