ஒன்ஸ் அப்பான் எ டைம்

திரைப்படம் Vikram 2
இசை அனிருத் ரவிச்சந்தர்
பாடலாசிரியர் ஹின்ஸ் பெர்கு
பாடியவர்கள் அனிருத் ரவிச்சந்தர்
தமிழ் ENGLISH

ஆண் : ஒண்ஸ் அப்பான் எ டைம்
தேர் லிவ்ட் எ கோஸ்ட்
கி இஸ் னவுன் டு பி த கில்லர்
அன்ட் ஃபியர்ட் த மோஸ்ட்

ஆண் : த ஈகிள் இஸ் கமிங்
யு பெட்டர் ஸ்டார்ட் ரன்னிங்
கிஸ் பிளட் இஸ் ரஷ்ஷிங்
ஸ்டன்னிங் அன்ட் கன்னிங்

ஆண் : த ஈகிள் இஸ் கமிங்
யு பெட்டர் ஸ்டார்ட் ரன்னிங்
கிஸ் பிளட் இஸ் ரஷ்ஷிங்
ஸ்டன்னிங் அன்ட் கன்னிங்

ஆண் : ஒண்ஸ் அப்பான் எ டைம்
தேர் லிவ்ட் எ கோஸ்ட்
கி இஸ் னவுன் டு பி த கில்லர்
அன்ட் ஃபியர்ட் த மோஸ்ட்