அநுக்கிரகா

பாண்டியன் பவனி
ரத்த மேகஙகள்
பார்த்திபன் கனவு
வெளிறிய குதிரை