ஆத்மாவின் ராகங்கள்

வஜ்ர கவசம்
பார்த்திபன் கனவு
புஷ்பாஞ்சலி
கூண்டுகுள் குருவி