நெஞ்சக்கனல்

இனிமை நெஞ்சமடி
பிறந்த மண்
வெளிறிய குதிரை
நா பார்த்தசாரதி சிறுகதைகள்