பாண்டிமாதேவி

ரத்த மேகஙகள்
சத்தியவெள்ளம்
அடி என் செல்லம்
சேரன் செல்வி