பூக்களத்தான் பறிக்காதீங்க

MOVIEPookkalai Parikkatheergal 1986
MUSICT Rajendar
LYRICS BYT Rajendar
SINGERSMalaysia Vasudevan