மாலை எனை வாட்டுது

MOVIEPookkalai Parikkatheergal 1986
MUSICT Rajendar
LYRICS BYT Rajendar
SINGERSS. P. Balasubrahmanyam and S. Janaki