கண்ணில் தெரியும் வானம்

திரைப்படம் அங்காடித்தெரு
இசை ஜி வி பிரகாஷ்குமார்
பாடலாசிரியர் நா முத்துக்குமார்
பாடியவர்கள் ஜி வி பிரகாஷ்குமார்

You may like .....