மருமகனே மருமகனே

SONG INFORMATION
MOVIE :Deva
MUSIC :Deva
LYRICIST:Kavidasan
SINGERS:Deva and Krishnaraj