உன்னைப்பற்றி உன்னிடமே

SONG INFORMATION
MOVIE : கலகலப்பு
MUSIC :விஜய் எபினேசர்
LYRICIST:பா விஜய்
SINGERS:தேவன், பிரசாந்தினி